Upcoming Events

Latest Past Events

THÁNG CHÍN

Vihara Studio 350 5th Ave, New York

THÁNG CHÍN Chủ nhật ngày 12/09/2021 (06/08 âl): Khóa tu tuổi trẻ Thiên Quang lần thứ XXV (07:00 – 16:00); Chủ nhật ngày 19/09/2021 (13/08 âl): Tặng quà Trung thu…

$20

THÁNG HAI

Vihara Studio 350 5th Ave, New York

Thứ sáu ngày 19/02/2021 (08/01 âl) : Khai đàn Dược Sư  (18:00). Thứ sáu, ngày 26/02/2021 (15/01 âl) : Quy y Tam Bảo (14:00).

$35